Αρχική Other News Διακοπή εμπορικής διάθεσης υπηρεσίας Vodafone Home ADSL μέσω υποδομών της εταιρείας ΟΤΕ...

Διακοπή εμπορικής διάθεσης υπηρεσίας Vodafone Home ADSL μέσω υποδομών της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. [ΔΤ]

288


Σας ενημερώνουμε ό,τι σύμφωνα με την απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνίων & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), ΑΠ 792/07/22-12-2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30-12-2016 – «Ορισμός εθνικής αγοράς χονδρικής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση, καθορισμός επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά και υποχρεώσεις αυτών», καταργείται η υπηρεσία παροχής μεριζόμενης πρόσβασης στους τοπικούς βρόχους και υπο-βρόχους. Ως εκ τούτου η […]

The post Διακοπή εμπορικής διάθεσης υπηρεσίας Vodafone Home ADSL μέσω υποδομών της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. [ΔΤ] appeared first on techingreek.com 2.0.Source link