Αρχική Other News Επιτροπή Ανταγωνισμού: Eγκριση της αγοράς της Cyta από την Vodafone

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Eγκριση της αγοράς της Cyta από την Vodafone [ΔΤ]

193Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα, με την υπ’ αριθμ. 656/2018 ομόφωνη απόφασή της, ενέκρινε, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 3959/2011, στο μέτρο της αρμοδιότητάς της, την από 22.02.2018 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», από την εταιρία με την […]

The post Επιτροπή Ανταγωνισμού: Eγκριση της αγοράς της Cyta από την Vodafone [ΔΤ] appeared first on techingreek.com.Source link