Αρχική IPTV-LINKS Arabic Free Iptv Playlists (11.10.2018)

Arabic Free Iptv Playlists (11.10.2018)

152


ARABIC FREE IPTV PLAYLISTS (11-10-2018)

#EXTM3U
#EXTINF:-1,MBC1HD
http://configuration.tn:8000/live/EJNxO8qyj4/u2kmhVzK6o/1378.ts
#EXTINF:-1,MBC+_DRAMAHD
http://configuration.tn:8000/live/EJNxO8qyj4/u2kmhVzK6o/3633.ts
#EXTINF:-1,FOX-REWAYAT
http://configuration.tn:8000/live/EJNxO8qyj4/u2kmhVzK6o/6132.ts
#EXTINF:-1,MBC-DRAMAHD
http://configuration.tn:8000/live/EJNxO8qyj4/u2kmhVzK6o/1395.ts
#EXTINF:-1,MBC+_Variety_HD
http://configuration.tn:8000/live/EJNxO8qyj4/u2kmhVzK6o/3612.ts
#EXTINF:-1,MBC2_HD
http://configuration.tn:8000/live/EJNxO8qyj4/u2kmhVzK6o/1371.ts
#EXTINF:-1,MBC3HD
http://configuration.tn:8000/live/EJNxO8qyj4/u2kmhVzK6o/3613.ts
#EXTINF:-1,MBC4HD
http://configuration.tn:8000/live/EJNxO8qyj4/u2kmhVzK6o/1377.ts
#EXTINF:-1,MBC-ACTIONHD
http://configuration.tn:8000/live/EJNxO8qyj4/u2kmhVzK6o/1394.ts
#EXTINF:-1,MBC_MAX_HD
http://configuration.tn:8000/live/EJNxO8qyj4/u2kmhVzK6o/3614.ts
#EXTINF:-1,LBCHD
http://configuration.tn:8000/live/EJNxO8qyj4/u2kmhVzK6o/3628.ts
#EXTINF:-1,MBC1
http://configuration.tn:8000/live/EJNxO8qyj4/u2kmhVzK6o/19.ts
#EXTINF:-1,MBC2
http://configuration.tn:8000/live/EJNxO8qyj4/u2kmhVzK6o/20.ts
#EXTINF:-1,MBC3
http://configuration.tn:8000/live/EJNxO8qyj4/u2kmhVzK6o/21.ts
#EXTINF:-1,MBC4
http://configuration.tn:8000/live/EJNxO8qyj4/u2kmhVzK6o/22.ts
#EXTINF:-1,MBCDRAMA
http://configuration.tn:8000/live/EJNxO8qyj4/u2kmhVzK6o/25.ts
#EXTINF:-1,MBCAction

  >> Read More

The post Arabic Free Iptv Playlists (11.10.2018) appeared first on Freeiptvlinks.net.Source link