Αρχική IPTV-LINKS France m3u Iptv Server Links (11.10.2018)

France m3u Iptv Server Links (11.10.2018)

136


FRANCE M3U IPTV SERVER LINKS (11-10-2018)

#EXTM3U
#EXTINF:-1,fr-CANAL
http://configuration.tn:8000/live/EJNxO8qyj4/u2kmhVzK6o/64.ts
#EXTINF:-1,Fr-Canal_plus(B)
http://configuration.tn:8000/live/EJNxO8qyj4/u2kmhVzK6o/3570.ts
#EXTINF:-1,fr-CANAL_CINEMA
http://configuration.tn:8000/live/EJNxO8qyj4/u2kmhVzK6o/65.ts
#EXTINF:-1,fr-CANAL_DECALE
http://configuration.tn:8000/live/EJNxO8qyj4/u2kmhVzK6o/525.ts
#EXTINF:-1,fr-CANAL_FAMILY
http://configuration.tn:8000/live/EJNxO8qyj4/u2kmhVzK6o/524.ts
#EXTINF:-1,FR-Canal-SERIES
http://configuration.tn:8000/live/EJNxO8qyj4/u2kmhVzK6o/761.ts
#EXTINF:-1,FR-COMEDIE_HD
http://configuration.tn:8000/live/EJNxO8qyj4/u2kmhVzK6o/2188.ts
#EXTINF:-1,FR-OCS-MAX
http://configuration.tn:8000/live/EJNxO8qyj4/u2kmhVzK6o/1546.ts
#EXTINF:-1,FR-OCS-GEANT
http://configuration.tn:8000/live/EJNxO8qyj4/u2kmhVzK6o/1547.ts
#EXTINF:-1,FR-OCS-CHOC
http://configuration.tn:8000/live/EJNxO8qyj4/u2kmhVzK6o/1545.ts
#EXTINF:-1,FR-OSC_CITY
http://configuration.tn:8000/live/EJNxO8qyj4/u2kmhVzK6o/1882.ts
#EXTINF:-1,fr-CINE_PREMIER
http://configuration.tn:8000/live/EJNxO8qyj4/u2kmhVzK6o/69.ts
#EXTINF:-1,fr-Cine_Frisson
http://configuration.tn:8000/live/EJNxO8qyj4/u2kmhVzK6o/95.ts
#EXTINF:-1,fr-Cine_Emotion
http://configuration.tn:8000/live/EJNxO8qyj4/u2kmhVzK6o/94.ts
#EXTINF:-1,fr-Cine_Classic
http://configuration.tn:8000/live/EJNxO8qyj4/u2kmhVzK6o/93.ts
#EXTINF:-1,FR-CINE_FAMIZ-HD
http://configuration.tn:8000/live/EJNxO8qyj4/u2kmhVzK6o/1924.ts

  >> Read More

The post France m3u Iptv Server Links (11.10.2018) appeared first on Freeiptvlinks.net.Source link