Αρχική IPTV-LINKS French iptv links m3u lists free download 08-08-18

French iptv links m3u lists free download 08-08-18

210


French iptv links m3u lists free download

Here you can find the new Channel list for France, French iptv links m3u lists free download with HD quality also as downloadable file.

All Streams are tested and working, if you can not play links, please try other newer lists on our website.

If French iptv links m3u lists free download stops please use the LOOP BUTTON on VLC Player (click twice), you can also play them with other players.

French iptv links m3u lists free download

ENJOY French iptv links m3u lists free download! and please share www.iptvsource.com with your friends!

#EXTINF:-1,|FR| TF1 SD
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/84.ts
EXTINF:-1,|FR| TF1+1 FHD
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/12432.ts
EXTINF:-1,|FR| FRANCE2 FHD
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/1502.ts
EXTINF:-1,|FR| FRANCE3 FHD
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/613.ts
EXTINF:-1,|FR| FRANCE4 FHD
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/1504.ts
EXTINF:-1,|FR| FRANCE5 FHD
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/1505.ts
EXTINF:-1,|FR| FRANCE O SD
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/1021.ts
EXTINF:-1,|FR| M6 FHD
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/9562.ts
EXTINF:-1,|FR| M6 HD
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/235.ts
EXTINF:-1,|FR| M6 SD
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/90.ts
EXTINF:-1,|FR| TMC FHD
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/1506.ts
EXTINF:-1,|FR| TV BREIZH SD
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/1032.ts
EXTINF:-1,|FR| 6TER SD
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/1024.ts
EXTINF:-1,|FR| ARTE FHD
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/1513.ts
EXTINF:-1,|FR| IDF1
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/11021.ts
EXTINF:-1,|FR| 13EME RUE FHD
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/242.ts
EXTINF:-1,|FR| 13Eme Rue HD
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/1758.ts
EXTINF:-1,|FR| SYFY HD
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/194.ts
EXTINF:-1,|FR| SYFY FHD
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/240.ts
EXTINF:-1,|FR| SUNDANCE FHD
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/2695.ts
EXTINF:-1,|FR| SUNDANCE CHANNEL SD
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/13666.ts
EXTINF:-1,|FR| TEVA
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/189.ts
EXTINF:-1,|FR| TEVA SD
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/1031.ts
EXTINF:-1,|FR| NOLIFE
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/1098.ts
EXTINF:-1,|FR| MY CUISINE FHD
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/9678.ts
EXTINF:-1,|FR| E! FHD
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/1891.ts
EXTINF:-1,|FR| E! ENTERTAINEMENT HD
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/289.ts
EXTINF:-1,|FR| NO STOP PEOPLE FHD
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/9677.ts
EXTINF:-1,|FR| NON STOP PEOPE
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/3474.ts
EXTINF:-1,|FR| VIVOLTA
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/3591.ts
EXTINF:-1,|FR| IL TV
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/1865.ts
EXTINF:-1,|FR| NRJ12 FHD
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/1510.ts
EXTINF:-1,|FR| NRJ12 HD
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/8532.ts
EXTINF:-1,|FR| NRJ12 SD
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/1019.ts
EXTINF:-1,|FR| ELLE GIRL FHD
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/2580.ts
EXTINF:-1,|FR| ELLE GIRL HD
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/699.ts
EXTINF:-1,|FR| BET FHD
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/449.ts
EXTINF:-1,|FR| BET HD
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/13654.ts
EXTINF:-1,|FR| VICELAND FHD
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/8021.ts
EXTINF:-1,|FR| TV5 MONDE STYLE
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/3473.ts
EXTINF:-1,|FR| CHERIE 25 FHD
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/7870.ts
EXTINF:-1,|FR| AB1 FHD
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/2546.ts
EXTINF:-1,|FR| AB1
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/390.ts
EXTINF:-1,|FR| AZUR TV FULLHD
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/2765.ts
EXTINF:-1,|FR| WEO FHD
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/2561.ts
EXTINF:-1,|FR| WEO
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/503.ts
EXTINF:-1,|FR| TV8 MONT BLANC FHD
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/2564.ts
EXTINF:-1,|FR| MIRABELLE TV
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/722.ts
EXTINF:-1,|FR| RTL9 FHD
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/11327.ts
EXTINF:-1,|FR| RTL9 HD
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/197.ts
EXTINF:-1,|FR| RTL9 SD
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/1029.ts
EXTINF:-1,|FR| A+ FHD
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/8023.ts
EXTINF:-1,|FR| NUMERO 23 FHD
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/2554.ts
EXTINF:-1,|FR| NUMERO 23 HD
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/308.ts
EXTINF:-1,|FR| NUMERO23 SD
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/1025.ts
EXTINF:-1,|FR| TFX FHD
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/1508.ts
EXTINF:-1,|FR| TFX HD
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/442.ts
EXTINF:-1,|FR| TFX SD
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/1015.ts
EXTINF:-1,|FR| W9 FHD
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/1507.ts
EXTINF:-1,|FR| W9 SD
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/421.ts
EXTINF:-1,|FR|OFIVE TV
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/1038.ts
EXTINF:-1,|FR| LUXE TV
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/1054.ts
EXTINF:-1,|FR| GUYSENTV
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/1063.ts
EXTINF:-1,|FR| ALSACE 20
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/82.ts
EXTINF:-1,|FR| VOSGES
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/1102.ts
EXTINF:-1,|FR| M6 BOUTIQUE
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/1097.ts
EXTINF:-1,|FR| FASHIONTV
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/1064.ts
EXTINF:-1,|FR| DISNEY CHA FHD
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/198.ts
EXTINF:-1,|FR| DISNEY CHANNEL HD
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/1621.ts
EXTINF:-1,|FR| DISNEY CHA SD
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/1040.ts
EXTINF:-1,|FR| NICKELODEON JUN HD
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/13650.ts
EXTINF:-1,|FR| NICK JUNIOR HD
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/182.ts
EXTINF:-1,|FR| NICKELODEON 4 TEEN
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/2334.ts
EXTINF:-1,|FR| TOONAMI HD
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/3162.ts
EXTINF:-1,|FR| TELETOON+1 FHD
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/2460.ts
EXTINF:-1,|FR| TELETOON+ HD
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/1912.ts
EXTINF:-1,|FR| TELETOON+FHD
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/994.ts
EXTINF:-1,|FR| PIWI FHD
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/1625.ts
EXTINF:-1,|FR| PIWI HD
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/249.ts
EXTINF:-1,|FR| BABY TV FHD
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/748.ts
EXTINF:-1,|FR| ZOUZOUS
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/777.ts
EXTINF:-1,|FR| TIJI FHD
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/456.ts
EXTINF:-1,|FR| TIJI HD
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/1622.ts
EXTINF:-1,|FR| BOOMERANG FHD
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/63.ts
EXTINF:-1,|FR| BOOMERANG HD
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/2657.ts
EXTINF:-1,|FR| BOOMERANG +1 HD
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/13652.ts
EXTINF:-1,|FR| BOiNG HD
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/794.ts
EXTINF:-1,|FR| GAMEONE FHD
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/2576.ts
EXTINF:-1,|FR| GAMEONE HD
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/1924.ts
EXTINF:-1,|FR| GAMEONE
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/1034.ts
EXTINF:-1,|FR| GAME ONE+1
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/9683.ts
EXTINF:-1,|FR| J ONE FHD
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/284.ts
EXTINF:-1,|FR| J ONE HD
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/13653.ts
EXTINF:-1,|FR| GULLI FHD
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/297.ts
EXTINF:-1,|FR| GULLI HD
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/2996.ts
EXTINF:-1,|FR| GULLI SD
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/1020.ts
EXTINF:-1,|FR| GONG
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/248.ts
EXTINF:-1,|FR| MANGAS FHD
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/2570.ts
EXTINF:-1,|FR| MANGAS HD
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/66.ts
EXTINF:-1,|FR| DISNEY ORANGE 3
http://217.23.15.183:8789/live/aurore/aurore123/1639.ts


Download as M3U Playlist
Download as M3U Playlist (backup list 1)
Download as M3U Playlist (backup list 2)

The post French iptv links m3u lists free download 08-08-18 appeared first on Daily Worldwide IPTV Sources.Source link