Αρχική IPTV-LINKS Portuguese IPTV channels Smart TV m3u 19-04-18

Portuguese IPTV channels Smart TV m3u 19-04-18

298


Portuguese IPTV channels Smart TV m3u

Here you can find the new Channel list for Portugal, Portuguese IPTV channels Smart TV m3u with HD quality also as downloadable file.

All Streams are tested and working, if you can not play links, please try other newer lists on our website.

If Portuguese IPTV channels Smart TV m3u stops please use the LOOP BUTTON on VLC Player (click twice), you can also play them with other players.

Portuguese IPTV channels Smart TV m3u

ENJOY Portuguese IPTV channels Smart TV m3u! and please share www.iptvsource.com with your friends!

#EXTINF:-1,PT : AMC HD 1080
http://iptvdtv.sw1a2aa.com:25461/live/2tQ0WPMxd4/NTtNxSNBcB/7228.ts
#EXTINF:-1,PT : AXN
http://iptvdtv.sw1a2aa.com:25461/live/2tQ0WPMxd4/NTtNxSNBcB/7226.ts
#EXTINF:-1,PT : AXN BLACK HD 1080
http://iptvdtv.sw1a2aa.com:25461/live/2tQ0WPMxd4/NTtNxSNBcB/7225.ts
#EXTINF:-1,PT : AXN HD 1080
http://iptvdtv.sw1a2aa.com:25461/live/2tQ0WPMxd4/NTtNxSNBcB/7224.ts
#EXTINF:-1,PT : AXN WHITE HD 1080
http://iptvdtv.sw1a2aa.com:25461/live/2tQ0WPMxd4/NTtNxSNBcB/7223.ts
#EXTINF:-1,PT : BTV 1 HD 1080
http://iptvdtv.sw1a2aa.com:25461/live/2tQ0WPMxd4/NTtNxSNBcB/7219.ts
#EXTINF:-1,PT : CANAL Q
http://iptvdtv.sw1a2aa.com:25461/live/2tQ0WPMxd4/NTtNxSNBcB/7216.ts
#EXTINF:-1,PT : CARTOON  NETWORK
http://iptvdtv.sw1a2aa.com:25461/live/2tQ0WPMxd4/NTtNxSNBcB/7215.ts
#EXTINF:-1,PT : CINEMUNDO
http://iptvdtv.sw1a2aa.com:25461/live/2tQ0WPMxd4/NTtNxSNBcB/7212.ts
#EXTINF:-1,PT : E! Entertainment
http://iptvdtv.sw1a2aa.com:25461/live/2tQ0WPMxd4/NTtNxSNBcB/7205.ts
#EXTINF:-1,PT : EUROSPORT
http://iptvdtv.sw1a2aa.com:25461/live/2tQ0WPMxd4/NTtNxSNBcB/7204.ts
#EXTINF:-1,PT : EUROSPORT 1 HD 1080
http://iptvdtv.sw1a2aa.com:25461/live/2tQ0WPMxd4/NTtNxSNBcB/7203.ts
#EXTINF:-1,PT : EUROSPORT 2 XTRA HD 1080
http://iptvdtv.sw1a2aa.com:25461/live/2tQ0WPMxd4/NTtNxSNBcB/7202.ts
#EXTINF:-1,PT : FASHION TV
http://iptvdtv.sw1a2aa.com:25461/live/2tQ0WPMxd4/NTtNxSNBcB/7200.ts
#EXTINF:-1,PT : FIGHT NETWORK HD 1080
http://iptvdtv.sw1a2aa.com:25461/live/2tQ0WPMxd4/NTtNxSNBcB/7199.ts
#EXTINF:-1,PT : Fine Living Network HD 1080
http://iptvdtv.sw1a2aa.com:25461/live/2tQ0WPMxd4/NTtNxSNBcB/7198.ts
#EXTINF:-1,PT : FOX Comedy HD 1080
http://iptvdtv.sw1a2aa.com:25461/live/2tQ0WPMxd4/NTtNxSNBcB/7197.ts
#EXTINF:-1,PT : FOX CRIME HD 1080
http://iptvdtv.sw1a2aa.com:25461/live/2tQ0WPMxd4/NTtNxSNBcB/7196.ts
#EXTINF:-1,PT : FOX HD 1080
http://iptvdtv.sw1a2aa.com:25461/live/2tQ0WPMxd4/NTtNxSNBcB/7195.ts
#EXTINF:-1,PT : FOX LIFE HD 1080
http://iptvdtv.sw1a2aa.com:25461/live/2tQ0WPMxd4/NTtNxSNBcB/7194.ts
#EXTINF:-1,PT : FOX Movies HD 1080
http://iptvdtv.sw1a2aa.com:25461/live/2tQ0WPMxd4/NTtNxSNBcB/7193.ts
#EXTINF:-1,PT : HOLLYWOOD HD 1080
http://iptvdtv.sw1a2aa.com:25461/live/2tQ0WPMxd4/NTtNxSNBcB/7189.ts
#EXTINF:-1,PT : JIM JAM
http://iptvdtv.sw1a2aa.com:25461/live/2tQ0WPMxd4/NTtNxSNBcB/7188.ts
#EXTINF:-1,PT : MOTORS TV
http://iptvdtv.sw1a2aa.com:25461/live/2tQ0WPMxd4/NTtNxSNBcB/7187.ts
#EXTINF:-1,PT : MOTORVISION TV
http://iptvdtv.sw1a2aa.com:25461/live/2tQ0WPMxd4/NTtNxSNBcB/7186.ts
#EXTINF:-1,PT : MOV HD 1080
http://iptvdtv.sw1a2aa.com:25461/live/2tQ0WPMxd4/NTtNxSNBcB/7185.ts
#EXTINF:-1,PT : NICKELODEON
http://iptvdtv.sw1a2aa.com:25461/live/2tQ0WPMxd4/NTtNxSNBcB/7181.ts
#EXTINF:-1,PT : Outdoor Channel HD 1080
http://iptvdtv.sw1a2aa.com:25461/live/2tQ0WPMxd4/NTtNxSNBcB/7179.ts
#EXTINF:-1,PT : SIC NOTICIAS HD 1080
http://iptvdtv.sw1a2aa.com:25461/live/2tQ0WPMxd4/NTtNxSNBcB/7166.ts
#EXTINF:-1,PT : SIC RADICAL HD 1080
http://iptvdtv.sw1a2aa.com:25461/live/2tQ0WPMxd4/NTtNxSNBcB/7165.ts
#EXTINF:-1,PT : SPORT TV   HD 1080
http://iptvdtv.sw1a2aa.com:25461/live/2tQ0WPMxd4/NTtNxSNBcB/7157.ts
#EXTINF:-1,PT : SPORT TV  HD 1080
http://iptvdtv.sw1a2aa.com:25461/live/2tQ0WPMxd4/NTtNxSNBcB/7164.ts
#EXTINF:-1,PT : SPORT TV 1 HD 1080
http://iptvdtv.sw1a2aa.com:25461/live/2tQ0WPMxd4/NTtNxSNBcB/7163.ts
#EXTINF:-1,PT : Sport TV 2 backup
http://iptvdtv.sw1a2aa.com:25461/live/2tQ0WPMxd4/NTtNxSNBcB/7162.ts
#EXTINF:-1,PT : SPORT TV 2 HD 1080
http://iptvdtv.sw1a2aa.com:25461/live/2tQ0WPMxd4/NTtNxSNBcB/7161.ts
#EXTINF:-1,PT : SPORT TV 3 HD 1080
http://iptvdtv.sw1a2aa.com:25461/live/2tQ0WPMxd4/NTtNxSNBcB/7160.ts
#EXTINF:-1,PT : SPORT TV 4 HD 1080
http://iptvdtv.sw1a2aa.com:25461/live/2tQ0WPMxd4/NTtNxSNBcB/7159.ts
#EXTINF:-1,PT : SPORT TV 5 HD 1080
http://iptvdtv.sw1a2aa.com:25461/live/2tQ0WPMxd4/NTtNxSNBcB/7158.ts
#EXTINF:-1,PT : Sporting TV HD 1080
http://iptvdtv.sw1a2aa.com:25461/live/2tQ0WPMxd4/NTtNxSNBcB/7156.ts
#EXTINF:-1,PT : TV CINE 1  HD
http://iptvdtv.sw1a2aa.com:25461/live/2tQ0WPMxd4/NTtNxSNBcB/7150.ts
#EXTINF:-1,PT : TV CINE 2  HD
http://iptvdtv.sw1a2aa.com:25461/live/2tQ0WPMxd4/NTtNxSNBcB/7149.ts
#EXTINF:-1,PT : TV CINE 3 HD
http://iptvdtv.sw1a2aa.com:25461/live/2tQ0WPMxd4/NTtNxSNBcB/7148.ts
#EXTINF:-1,PT : TV CINE 4
http://iptvdtv.sw1a2aa.com:25461/live/2tQ0WPMxd4/NTtNxSNBcB/7147.ts
#EXTINF:-1,PT : TVC HD
http://iptvdtv.sw1a2aa.com:25461/live/2tQ0WPMxd4/NTtNxSNBcB/7143.ts
#EXTINF:-1,PT : TVCINE 1 HD 1080
http://iptvdtv.sw1a2aa.com:25461/live/2tQ0WPMxd4/NTtNxSNBcB/7142.ts
#EXTINF:-1,PT : TVCINE 2 HD 1080
http://iptvdtv.sw1a2aa.com:25461/live/2tQ0WPMxd4/NTtNxSNBcB/7141.ts
#EXTINF:-1,PT : TVCINE 3 HD 1080
http://iptvdtv.sw1a2aa.com:25461/live/2tQ0WPMxd4/NTtNxSNBcB/7140.ts
#EXTINF:-1,PT : TVCINE 4 HD 1080
http://iptvdtv.sw1a2aa.com:25461/live/2tQ0WPMxd4/NTtNxSNBcB/7139.ts
#EXTINF:-1,PT : TVI FHD
http://iptvdtv.sw1a2aa.com:25461/live/2tQ0WPMxd4/NTtNxSNBcB/7135.ts


Download as M3U Playlist
Download as M3U Playlist (backup list 1)
Download as M3U Playlist (backup list 2)

The post Portuguese IPTV channels Smart TV m3u 19-04-18 appeared first on Daily Worldwide IPTV Sources.Source link